Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); TRENDPATİ ait Web Sitesi’ne (https://www.trendpati.com/) Üye olarak, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra “Üye/ler” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olurken verdiği elektronik onayla, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TRENDPATİ ve Üye/ler, işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 1. TANIMLAR

Web Sitesi/Site: Mülkiyeti ve fikri mülkiyeti trendpati'ye ait olan https://www.trendpati.com/ alan adına sahip internet sitesini ifade eder. trendpati'ye ait mobil uygulama, sosyal medya mecraları/hesapları ve her türlü uygulama da bu tanıma dahildir.

Kullanıcı/lar: Web Sitesi içeriğini incelemek için Site’ye erişen kişileri

ifade eder.

Üye/ler: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen

koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik: Üye olmak için gerekli bilgileri girip/doldurulup trendpati'ye gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) kazanılan statüdür.

ilan verenler: Site’ye bilgilerini vererek hesap açıp/üye olup ilanlarını yayınlatmak suretiyle çeşitli ürün, hizmet satışı ve canlıların sahiplendirilmesini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri (pet shoplar çiftlikler vb.) ifade eder.

Hizmet/ler: Üyeler’in ilanlarının yayınlanması veya Web Sitesi içeriklerinden yararlanması amacıyla Site üzerinden alacakları hizmetleri ifade eder.

TRENDPATİ Üyelik Hesabı: Üye’nin Web Sitesi’nce kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Web Sitesi içerisindeki Üye’ye özel sayfa.

Sahiplendirme: İlana konu içerik/canlı hakkında,  ücretsiz olarak yeni sahip arandığını ifade etmektedir.

 

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan kişisel veri tanımını

ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 1. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Site içinde yer alan; kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak trendpati tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan hususlara uygun olarak davranacağını beyan ve taahhüt eder.
 2. İşbu Sözleşme’nin konusu; Web Sitesi'nde Üyeler’e sunulan Hizmetler ve bu Hizmetler’den yararlanma şartları hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 3. ÜYELİK ŞARTLARI
  1. Üyelik, Site’ye Üye olmak isteyen kişi tarafından Site’nin ilgili bölümüne gerekli bilgilerin girilip/doldurulup trendpati'ye gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) suretiyle kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  2. Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gereklidir. Üyelik, daha öncesinde trendpati tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulmuş, askıya alınmış veya son verilmiş ise, Üye kayıt işlemleri tamamlamış olsa dahi bu durum işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye tanınan hakların kullanılmasına engeldir.
  3. trendpati, herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan, her zaman ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyeliğe son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden üyeliği askıya alabilir.
 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Üye, başta “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik”, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” olmak üzere ilgili diğer tüm mevzuata, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. üye satışı, beslenmesi, üretilmesi yasak olan türler/ırklar ile ilgili ilan oluşturmayacağını eğerki böyle bir ilan oluşuturursa bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   3. trendpati.com satış yapmayan, aracılık komisyon ücreti almayan insanların birbirlerini bulup sahiplendirme yapabilmeleri amacı ile kurulmuş sosyal bir paylaşım bir platformudur hiç bir şekilde ücretli yapılan alışverişlere onayı rızası olmayan ve bu tarz işlemlerden oluşabilecek maduriyetlerin trendpati.com tarafdından bir ilişkilendirilmesi olmadığını beyan edip oluşabilecek sorun ve yasal yükümlülüklerinden bir taraf olmayacağını belirtip doğabilecek sorunların, aksaklıkların üyelerin sorumluluklarında olduğunu belirtip bu sözleşme ile üyeler bunu bilip kabul eder.
   4. bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   5. Üye, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve trendpati tarafından kendisine bildirilebilecek diğer kurallara uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme hükümlerini anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
   6. Üye tarafından belirlenen “kullanıcı adı” ve “şifre”nin 3. kişilerle paylaşmaması gerekmekte olup, güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak trendpati veya 3. Kişiler aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde

 

Üye, bu fiillerden doğan zararları karşılamakla mükelleftir. Bu husustaki her türlü hukuki/cezai

sorumluluk Üye’ye aittir.